NH-Kerk 2
Geschreven door Herman Wessel   
Wednesday, 22 March 2006
RESTAURATIE NH-KERK               

Op 5 april 1945 met de bevrijding van Coevorden werd de toren van de NH-Kerk zwaar beschadigd. Canadese militairen schoten met hun zware granaten vanaf de Gramsbergerstraat dwars door de toren die door de bezetter als uitkijkpost en mitrailleurnest gebruikt werd. De schade die de granaten aan hadden gericht, werd provisorisch hersteld wegens gebrek aan materialen. De N-H Kerk is twee maal gerestaureerd, in 1952 en in 1967.
Burgemeester Jhr. A. Feith, tevens President-Kerkvoogd, hield in 1952 een warm pleidooi voor de restauratie van de kerk. Hij zei o.a.: "Van buiten zijn wij trots, dat wij de kerk in ons midden hebben. Wanneer wij echter naar binnen gaan, dringt de waarheid tot ons door, dat alles schijn is, uiterlijk vertoon, ja misleidend. De ware kerk ziet men niet van buiten, het is het inwendige waar het om gaat". De banken waren verrot, vermolmd, de stoelen waren versleten. Ook de muren vertoonden scheuren en moesten onderhanden worden genomen. De verwarming moest de nodige aandacht hebben. Voor veel oudere mensen was de temperatuur in de kerk ondragelijk. Er werd een restauratiecommissie benoemd, die ernaar streefde het meubilair te vernieuwen en een centrale verwarming aan te leggen. Dit kon echter alleen gerealiseerd worden als alle leden van de kerk hun taak verstonden en bereid waren tot het brengen van een financieel offer. Hoe het ook zij, de restauratiecommissie slaagde in haar opzet.

In december 1966 had het gemeentebestuur van Coevorden laten weten, dat het onverantwoord was de kerk nog langer open te stellen voor het houden van kerkdiensten. In de balkconstructie, waar de 58 ton wegende toren op rustte, waren verrotte delen geconstateerd, hetgeen instortingsgevaar kon veroorzaken. Het gemeentebestuur schakelde het bureau van monumentenzorg in Assen in om te kijken of er een mogelijkheid in zal de toren, die ook 1,25 meter uit het lood stond, weer recht te zetten. De heer Nijboer, aannemer uit IJhorst, werd hierbij ingeschakeld, omdat hij al vele malen voor monumentenzorg gebouwen had gerestaureerd. De heer Nijboer zag er wel licht in om dit karwei te klaren. Hem werd verzocht om er een schets van te maken hoe hij dit werk wou aanpakken. Tevens werd hem gevraagd om een eventuele kostenbegroting te maken. Nadat Rijksmonumentenzorg in Den Haag de schets en de begroting had bestudeerd, kreeg de her Nijboer opdracht de restauratie te verzorgen. In het voorjaar van 1967 werd met het karwei begonnen. De voorbereiding duurde ettelijke weken. Op de zolders van de kerk stonden vier hydraulische vijzels, die de toren weer in het lood moesten brengen. Ook kon men met deze vijzels het gewicht van de toren bepalen. Het karwei duurde van 's morgens 9 uur tot 's middags 4 uur.


De NH-Kerk in Coevorden is een van de oudste kerken in de provincie Drente. Na een restauratie van bijna 8 maanden werd de kerk weer officieel in gebruik genomen. De toren staat, dankzij de bemoeienissen van het bureau van monumentenzorg Drenthe en aannemer Nijboer uit IJhorst weer kaarsrecht op de nieuwe eikehouten balken.

Gewijzigd op ( Wednesday, 22 March 2006 )