NH-Kerk 1
Geschreven door Herman Wessel   
Wednesday, 22 March 2006
NH-KERK                                   

Vóórdat er met de bouw van de kerk begonnen werd, deed zich nog een moeilijkheid voor. De oude kerk moest afgebroken worden maar waar moesten nu de godsdienstoefeningen worden gehouden? Geen nood, een paardenstalling van het garnizoen Coevorden bracht uitkomst. In de stalling werd een gedeelte afgetimmerd en werd als noodkerk ingericht.

Om de bouwkosten van de nieuwe kerk zo laag mogelijk te houden werd er veel Bentheimer zandsteen gebruikt. Volgens de overlevering werd er verteld, dat zij, die hadden meegeholpen om deze zandsteen aan te voeren, het recht van een eigen plaats in de kerk zouden krijgen. Vol goede moed werd er aan de bouw begonnen. Toen echter de fundamenten werden gelegd (zeven voet diep en 16 stenen breed) en men gekomen was tot een hoogte van zeven voet, was het geld op. Had men dan geen architect zult u zich afvragen. Waarschijnlijk niet. De mogelijkheid bestaat, dat Johannes Post, een beroemd bouwmeester, hier is geweest om aanwijzingen te geven. Hoe het ook zij, de kerk werd langzaam afgebouwd. Gedurende de bouw werd Coevorden in 1637 ook nog geteisterd door een pestepidemie. Bewondering was er voor de burgers, die ondanks de epidemie, het doorzettingsvermogen hadden om de kerk toch verder af te bouwen. Hoe erg het was, blijkt uit de notulen van het onderzoek in 1645, waarin werd gezegd, dat het onderzoek niet door kon gaan. De dominee had geen kerkvoogden en kerkeraadsleden meer overgehouden door de pest. Toch is in die tijd de kerk gereed gekomen.

In 1657 kwam er een orgel, dat door een loterij aangeschaft kon worden. Dit orgel heeft dienst gedaan tot 1897. Mej. Aleide Gerritdina Kramer schonk de kerk een orgel. Dit orgel werd inmiddels vervangen door een nieuw orgel wat 23 juni 1972 in gebruik werd genomen. De fraai bewerkte preekstoel is van 1647. Het dak ven de preekstoel is getooid met een halve maan, die doet herinneren aan de leus "liever Turks dan Paaps".
In diverse boeken en geschriften is deze maan op de preekstoel zo beschreven. De meningen hierover zijn echter verdeeld, doch over de juiste betekenis staat niets vast. Hierover zullen we wel altijd in het ongewisse blijven.

In de kerk werden bekende personen begraven: ds. Johan Picardt. Geboren in Bentheim op 5 februari 1600 en studeerde in Groningen wijsbegeerte, medicijnen en godgeleerdheid en was dominee van 1648 tot 1670 in Coevorden. Een pionier op sociaal en economisch gebied. Ds. Picardt heeft veel gedaan voor de grondontginningen en waterregulatie, niet alleen in de omgeving van Coevorden, maar tot ver over de Duitse grens. Hij overleed 21 mei 1670. Voor het vele werk, dat ds. Picardt gedaan heeft, werd in de kerk een herinneringsplaquette geplaatst.

Ook Meindert Minnes van der Thijnen en Carl Rabenhaupt zijn in deze kerk begraven. Beiden hebben een groot aandeel gehad in de bevrijding van Coevorden van de troepen van de bisschop van Munster eind december 1672. Tegen één der pilaren is een epitaaf voor generaal Carl Rabenhaupt aan gebracht. Op één van de wanden in de kerk vindt men een marmeren plaquette en een gipsen beeld van Meindert Minnes van der Thijnen. Het model van het beeld heeft in het van Heutzpark gestaan op 6 juni 1924, toen door H.M.Koningin Wilhelmina de eerste steen werd gelegd voor het originele beeld.
Gewijzigd op ( Wednesday, 22 March 2006 )