Bentheimerbrug
Geschreven door Herman Wessel   
Tuesday, 21 March 2006
BENTHEIMERBRUG

Geen brug in Coevorden heeft zoveel voor de stad betekend als deze brug. Oorspronkelijk was het een draaibrug die met de hand bediend moest worden. De brug gaf toegang tot één van de grootste woonwijken van Coevorden: de Eendracht. De naamgeving van de brug berust op het feit dat de weg in de richting van de Graafschap Bentheim liep.

Ook voor het plaatselijke en doorgaande verkeer speelde de Bentheimerbrug een belangrijke rol. Het was de enigste uitvalsweg naar Duitsland, Schoonebeek, Gramsbergen, Almelo en Ommen al dit verkeer moest over deze brug. Veel scheepvaart voer door de geopende brug naar Duitsland, Nieuw Amsterdam, Almelo, Dedemsvaart, Zwolle en Hoogeveen.

 

 Bentheimerbrug 1923Van de Jan Kuipersbrug was toen nog geen sprake. In 1923 moest de brug grondig vernieuwd worden. Even achter de brugwachterswoning werd een noodbrug gelegd. Het verkeer van en naar Coevorden moest doorgang vinden, een andere weg was er niet. De werkzaamheden werden in die tijd in een hoog tempo uitgevoerd. Begin 1923 werd met de herstelwerkzaamheden begonnen, begin september 1923 was de brug gereed.

De Commissaris van de Koningin voor Drenthe, Mr. J. Linthorst Homan, opende de weg officieel ter gelegenheid van de gemeentedag en de brug werd weer in gebruik genomen. Nadien werd de brug nog tweemaal verwoest. Eerst tijdens de Duitse inval op 10 mei 1940. De brug werd door het Nederlandse leger opgeblazen en bij de nadering van de Canadese troepen op donderdag 5 april 1945, toen de Duitsers de brug opbliezen. Hierbij werd de brugwachterswoning totaal vernield. De brugwachterswoning werd bewoond door de heer J. H. Hendriks, die vanaf 1900 tot aan zijn dood in 1938 brugwachter was. Hij werd opgevolgd door de heer L. van der Heide.

De brugwachterswoning moet voor 1890 als douanekantoor in gebruik zijn geweest, of er heeft op die plaats een douanekantoor gestaan. Helaas is dit in het Archief der Landsgebouwen verloren gegaan, maar in het Archief van het Departement van Financiën is een uitgebreide correspondentie bewaard gebleven van de bouw van het nieuwe douanekantoor. Dat gebouw staat er nog steeds aan het begin van de Esschenbruggerdijk.

Velen die de brug passeerden en nog steeds passeren vragen zich wel eens af welk water onder de brug doorstroomt. Het kanaal is nog een gedeelte van de oude stadsgracht die vroeger Coevorden omgaf. Deze gekanaliseerde gracht loopt vanaf de Jan Kuipersbrug (over het Stieltjeskanaal) tot aan de spoorbrug aan de Spoorsingel. Aan deze gracht lagen de bastions,"Holland" (hoek Dwenger) "Zeeland" (hoek Melkkade) en "Utrecht" (hoek Spoorsingel). Deze bastions zullen in het nieuwe Masterplan weer in het geheel worden opgenomen, het bastion Holland is reeds gereed.

Gewijzigd op ( Sunday, 30 April 2006 )