Postkantoor
Geschreven door Herman Wessel   
Sunday, 25 December 2005

Het Postkantoor

In Coevorden bestond reeds een distributiekantoor van poststukken in het midden van de vorige eeuw. Rond 1840 werd dit kantoor opgericht, het was gevestigd in de Friesestraat nr.4. Uit de bevolkingregisters van Coevorden blijkt dat Harm Ter Poorter hier een koperslagerij had. In 1860 echter werd hij benoemd tot postdirecteur en werd terzijde gestaan door zijn zoon Jan Harm die als klerk fungeerde terwijl G. Koolhof als hulp insprong voor het geval het eens druk mocht worden. Jan Harm volgde zijn vader op in 1872 en hij beheerde het postkantoor tot 1888.

 

Vervolgens werd Peter Zwart kantoorbeheerder, vier jaar later werd onder zijn beheer het nieuwe post- en telegraafkantoor in gebruik genomen. Dat was ook hard nodig want het telegraafverkeer nam in die tijd sterk toe en daarom moest er worden uitgekeken naar een groter pand.Aanvankelijk werd er gekeken naar de oude hoofdwacht aan de Markt, waarin een veldwachterswoning en een brandspuithuisje waren ondergebracht. De hoofdwacht stond op de plek waar vroeger electro Vonk en later de Megapool gevestigd was. Het gebouw was echter ongeschikt, de oppervlakte was wel voldoende, maar over de prijs kon men het niet eens worden. Er werd toen een bouwterrein aangekocht aan de Kasteelschendijk tegenover het Kasteelschenplein. De aanbesteding werd op 7 november 1890 gehouden, aannemer K. Otten uit Meppel bleek de laagste inschrijver te zijn. Het nieuwe kantoor werd op 1 april 1892 in gebruik genomen. De bevolking van Coevorden had voordien geprotesteerd bij de overheid waarom het nieuwe kantoor 'zover buiten de stad moest staan...'!

Op 1 juni 1906 kwam de telefoon er ook bij en kon de tweede T aan het post en telegraafverkeer worden toegevoegd. Het pand werd in de loop der jaren verschillende keren in- en uitwendig verbouwd. In de zestiger jaren bleek het te klein te zijn en in 1966 verhuisde men naar het voormalige gebouw van de Nederlandse Heide Maatschappij aan het Stieltjeskanaal nr. 8.

De telefoon verhuisde niet mee. Die had het postkantoor reeds in 1958 verlaten. 1 mei 1958 werd Coevorden aangesloten op het automatisch telefoonverkeer en de centrale werd aan de Melkkade 20 gevestigd.

In 1978 kwam het postkantoor weer terug in de binnenstad. Nu aan de Wilhelminasingel.
In het nieuwe gebouw werd ook een voorsorteerruimte voor Dalen, Gramsbergen, Hardenberg en Schoonebeek ondergebracht.
Na enkele jaren bleek ook dit nieuwe gebouw al weer te klein en werd er wéér flink verbouwd. Dit vernieuwde gebouw werd begin februari 1989 door burgemeester Mr. L. H. B. Spahr van der Hoek heropend.

Het oude postkantoor aan het Kasteel werd in 1969 door de gemeente aangekocht en inwendig verbouwd, 1 maart 1970 kwam het kantoor van gemeentewerken en bedrijven hier te zitten. Behalve gemeentewerken en het gemeentelijk waterleidingbedrijf werd het kantoor van de IJsselmaatschappij Energiebedrijven er in onder gebracht.


Gewijzigd op ( Thursday, 21 December 2006 )