Friday, 23 March 2018
Home arrow Historie arrow Stoomzuivelfabriek
Stoomzuivelfabriek PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Herman Wessel   
Wednesday, 8 February 2006

DE STOOMZUIVELFABRIEK


Vanaf de geslechte wallen op het Bastion Holland richting Bentheimerbrug om de hoek van de Melkkade (Bastion Zeeland) was de voormalige zuivelfabriek gevestigd, een van de eerste industrieën van Coevorden. Eind 19e eeuw streefden de boeren er naar hun bedrijf en zijn bestaan te verbeteren en zijn boter zo duur mogelijk te verkopen.

 

 

Stoomzuivelfabriek

 

Dit streven onder de boerenbevolking bracht de fa. Denneboom en Zn. ertoe om in de Tuinstraat (later zat hier de wagenmakerij van Joh. Wessel) een boterfabriekje op te richten.
Toen de boterfabriek op een gegeven moment defect was, voelden diverse boeren voor een gemeenschappelijke fabricage ven boter. Het kon echter niet uitblijven, dat de boeren met de landbouwvereniging de handen ineensloegen om tot oprichting van een gemeenschappelijke fabriek te komen.
Het gevolg was, dat er een commissie werd benoemd om de zaak voor te bereiden en te proberen om aandelen te plaatsen. De commissie bestond uit de heren A.J. van de Berg, J.W. Batten, G. Maaties, F. Nevels, J.H. van de Scheer en A. Vroling.
De oprichting werd op 7 april 1900 in hotel Kleine Staarman (waar eerder bisocoop Holman gevestigd was) gehouden. De eerste bestuursvergadering vond plaats op 19 januari 1901. Om in die tijd te kunnen komen tot het oprichten van een fabriek moest er geld op tafel komen. Dit probeerde men d.m.v. aandelen uit te geven van 10 gulden per stuk. De boeren stonden er eerst sceptisch tegenover, waardoor de burgerbevolking van Coevorden moest bijspringen om de aandelen vol te tekenen.
De stoomzuivelfabriek kwam er onder architectuur van de heer Rozema. De aanbesteding voor het zetten van een fabrieksgebouw met een directeurswoning, vond plaats op 16 april 1901. De laagste inschrijver was de heer A. Epping, aannemer in Coevorden, voor een bedrag van 8.499 gulden.
4 mei 1901 werd de heer I.J. Heida uit Augustinusga tot directeur benoemd, op een jaarwedde van 600 gulden, vrij wonen, vrij brandstof, één kilo boter per week en één liter melk per dag. Het aantal melkleveranciers bedroeg in het begin 78, doch klom al spoedig op tot 135. Een gedeelte van de boeren vertrouwde de zaak niet en bleef toch aan de fa. Denneboom leveren omdat de defecten aan deze fabriek waren hersteld. In 1902 ging de heer Heida naar Koekange en werd in zijn plaats benoemd de heer T.A. Boelens uit Noordlaren. De heer Boelens overleed in 1905.
Daarna werd de heer Jac.Wiemers uit Hoogeveen directeur. De heer Wiemers was assistent directeur en paste bij indiensttreding zijn aangeworven kennis toe door invoering van een technisch controlesysteem. Door deze controle kon het bestuur iedere 14 dagen een volledig beeld krijgen van het totale produkt.
In 1946 werd de heer A. Oosterhof uit Dronrijp benoemd tot directeur. Onder zijn bezielende leiding werd de fabriek steeds verbouwd en aangepast aan de eisen, die aan een moderne fabriek gesteld werden. In 1963 kwam er een fusie tot stand tussen de zuivelfabrieken van Dalen, Emmen, Eext, Schoonebeek en Coevorden. Dit had tot gevolg, dat de Coevorder zuivelfabriek moest sluiten. De fabriek werd aangekocht door de fa. Gortworst, die voordien een stomerij en ververij aan de Haven exploiteerde. In 1970 opende de fa.Gortworst, na een interne verbouwing, een geheel nieuw bedrijf. Midden 90-er jaren stopte Gortworst en de oude melkfabriek werd verkocht aan de gemeente, in het kader van het Masterplan zal de oude fabriek kompleet gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw.

Gewijzigd op ( Saturday, 11 February 2006 )
 
< Vorige   Volgende >

Hoofdmenu
Home
Foto Galerij
Historie
Nieuws
Wie Weet?
CoeversWeer
Coevorden
---
Coevorden °C
© 2018 coeverseplaatties