Friday, 23 March 2018
Home arrow Historie arrow De Coevorder Begraafplaatsen
De Coevorder Begraafplaatsen PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Herman Wessel   
Sunday, 21 August 2005
DE COEVORDER  BEGRAAFPLAATSEN

Vroeger werden de overledenen bij de kerk begraven. Hooggeplaatste perso­nen werden zelfs in de kerk begraven. In de Nederlandse Hervormde Kerk in Coevorden liggen o.a. begraven: Johan Picardt, dominee, genees­heer en geschiedschrijver (1648-1670), Meindert Minnes van der Thijnen en Carl Rabenhaubt. Beide heren hadden een groot aandeel in de bevrij­ding van Coevorden eind december 1672, op de Bisschop van Munster, Christof Bernard van Galen (1650-1678), bijgenaamd Bommen Berend. Ook in deze kerk ligt Berend Slingenberg begraven, burgemeester van Coevorden van 1811 tot 1843.
Bij Koninklijk Besluit op 1 januari 1929 werd het begra­ven in de kerk verboden en moesten de overledenen buiten de kom van de gemeente op een begraafplaats worden begraven. De gemeente Coevorden heeft toen een Algemene Begraafplaats in de Ballast laten aanleggen. Op de Algemene Begraaf­plaats werd toen ook een baarhuisje (lijkenhuisje) gebouwd. Dit huisje bestond uit een kleine en een grotere ruimte. In de grote ruimte werden zij, die door een of andere oorzaak om het leven gekomen waren, opgebaard. De kleinere ruimte was bestemd voor twee personen die de zogenaamde dodenwacht hielden. Nu wordt dit huisje gebruikt voor opslag van materialen die op het kerkhof worden gebruikt.

De Rooms Katholieken maakten in het verleden geen gebruik van de Algemene Begraaf­plaats, omdat het de gewoonte was, dat de Rooms Katholieken in gewijde grond begraven werden. Pastoor Weenink kocht daarom in 1830 een stuk grond aan de Looweg op de grens Dalen-Coevorden voor 250 gulden om daar een Rooms Katholieke begraafplaats aan te leggen. Achter op deze begraaf­plaats werd een kapel gebouwd, die dienst moest doen bij een begrafenis. Deze kapel is verschillende keren verbouwd. In 1866 kwam pastoor Pouw. Hij zorgde er voor, dat er een muur om het kerkhof gezet werd, daar het meermalen gebeurde, dat het wild de graven omwoelde en vernielingen aanrichtte. Ook de kapel en de aankleding werden in 1870 vernieuwd. In deze kapel liggen twee geestelijken begraven, pastoor Omzigt en pater Harbers.

De geestelij­ke, die dienst deed tijdens de begrafenis, kleedde zich om bij de familie Ambergen tegenover de begraafplaats.
De kapel is aan de voorkant voorzien van twee teksten. Op de linker kant staat: Ik ben de verrijzenis en het leven. Op de rechter kant staat geschreven : Al wie in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid.
 
 
RKKerkhof
 


Bij het betreden van de begraafplaats komt men door een hekwerk dat is afgezet door twee gemetselde zuilen. Op iedere zuil staat een spreuk, links staat: Wat gij nu zijt, was ik voor dezen, en rechts staat: Wat ik nu ben, zult gij dra wezen.
De laatste spreuk is van pastoor Pouw.

In het begin van de zeventiger jaren raakte de Katholieke Begraafplaats vol. Zij, die nog grafrechten hebben, kunnen hun nabestaanden er nog begraven. De anderen worden nu op de Algemene Begraafplaats begraven.
Onder­scheid is er nu niet meer tussen de Rooms Katholieken en anders denken­den.

Op de Algemene Begraafplaats liggen twee geestelijken begraven, pastoor Rudolf Kropman en pastoor Gijsbert Gerardus Voskuilen. Sinds 1980 zijn verschil­lende Katholieken tot crematie overgegaan.

De zorg van de Algemene Be­graaf­plaats ligt bij de gemeente Coevorden. De zorg van de Rooms Katholie­ke Begraafplaats blijft bij de parochianen liggen.

Gewijzigd op ( Friday, 20 January 2006 )
 
< Vorige   Volgende >

Hoofdmenu
Home
Foto Galerij
Historie
Nieuws
Wie Weet?
CoeversWeer
Coevorden
---
Coevorden °C
© 2018 coeverseplaatties